۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
ردیف

عنوان کتاب

نام نويسنده

نام مترجم (مترجمان)

ناشر و سال نشر

تصویر روی جلد فایل pdf

1

عفونت‌های قارچی: تشخيص و درمان

م.د. ريچاردسون، د.و. وارنک

سيد مهدی موسوی، دکتر سيدامين آيت‌الهی موسوی

نشر ايستا، ۱۳۸۵

تصویر

2

قارچ‌شناسی بالينی

ا.ژ انيسی

دکتر سيدامين آيت‌الهی موسوی، سيد مهدی موسوی

دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشر ايستا، ۱۳۸۶

تصویر  
4 قارچشناسی دامپزشکی و بیماری های قارچی کوئین، مارکی، لئونارد، فیتز پاتریک، فانینگ، هارتیگان

آرش اشرف، نسرین ادیب، اسماء عسکری، مهدی بامروت، مازیار جاجرمی

زیر نظر دکتر سید امین آیت اللهی موسوی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نشر فانوس، 1395
5 قارچ ها و اکتینومیست های بیماری زا

-

دکتر محمد احمدی نژاد، دکتر سید امین آیت اللهی موسوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مقصودی(طاهر) 1389
6 حیوانات آزمایشگاهی در علم پزشکی - دکتر سید امین آیت اللهی موسوی، دکتر سعیده رزبان، دکتر وحید رزبان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نشر دارکوب 1389
7 قارچ شناسی پزشکی جان برنارد هنری

دکتر سید امین آیت اللهی موسوی با همکاری:

دکتر جهان بانو شهریاری

دکتر رزیتا وزیری

دکتر ساحل سلطانی

دکتر الهام جعفری

دکتر عبد الرضا جوادی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نشر پاپیروس، 1386
8 تکنیک های مولکولار و کاربرد آنها درشناسایی عفونت های قارچی (e.Book) دکتر لوسیانا دا سیلوا روئیز دکتر مهدی انصاری، دکتر طوبی اسلامی و دکتر سید امین آیت اللهی موسوی Omics, آمریکا, ۱۳۹۳