۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين


دکتر سید امین آیت اللهی موسوی

مرتبه علمی: استاد

رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: aminayatollahi@kmu.ac.ir

CV