۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين

 

 

مرکز تحقیقات قارچ شناسی و باکتری شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی این دانشگاه با حضور اساتید برتر گروه های مختلف در ارديبهشت ماه 1399 با کسب موافقت اصولي از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي کشور رسماً تاسيس گرديد. سابقه فعاليت این مرکز قبل از کسب موافقت اصولي از شورای گسترش دانشگاههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اردیبهشت ماه 1398 برمي گردد، که با همکاري تعدادي از اعضاء هيأت علمي دانشکده پزشکی افضلی پور از جمله سرکار خانم دکتر شهلا منصوری، جناب آقای دکتر سید امین آیت اللهی موسوی، سرکار خانم دکتر سمیرا سالاری، سرکار خانم دکتر فرشته صفاری، جناب آقای دکتر داود کلانتر نیستانکی، سرکار خانم دکتر ستاره آقاکوچک افشاری، جناب آقای دکتر غلامحسین شهیدی بنجار (عضو محترم هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان) و سرکار خانم اعظم امانی زاده (کارشناس مرکز) مقدمات تاسيس مرکز، تدوین اساسنامه و پیگیری های مربوط به آن آغاز گردید. این مرکز امیدوار است با بهره گیری از پتانسیل های اعضاء هیات علمی و سایر محققین بتواند به ترویج پژوهش برتر و ابتکارات علمی جدید ، ایجاد بستری مناسب برای هماهنگی تحقیقات و برنامه های آموزشی و کمک به درک و درمان عفونت های قارچی و باکتریایی و آموزش نسل جدیدی از دانشمندان مثمر ثمر باشد.